Blog Image

انجمن چراغ چک | Cheragh Check

Shareاشتراک گذاری

تلاش مدیران، متخصصان و تمامی کاربران این وبسایت برای ایجاد محیطی آرام و صمیمی برای فراهم نمودن زمینه ایجاد کار گروهی که منجر به منافع همه اعضای آن است متمرکز خواهد بود . ما بر این باوریم که برای رشدو توسعه در کسب و کار نیاز به همکاری و کار تیمی ، ایجاد دانش و اشتراک آن و پرهیز از اتخاذ تصمیمات شخصی برای مدیریت این سایت است لذا برای پیشبرد و رسیدن به آرمانها و اهداف همه کسانی که انجمن CheraghCheck را انتخاب نموده اند و در این راه با ما خواهند بود ارزشهایی مشترک زیر را تببین نموده ایم و افتخار میکنیم که همراهانی مثل شما داریم.

Img
Img
Img
Img
icon

پیاده سازی و آموزش بخش های مختلف نقطه عطف پروژه بود.

پیاده سازی و آموزش انجمن چراغ چک توسط تیم پژواک وب انجام شده است.