Blog Image

پیاده سازی و مشاوره وب سایت فیلم ۹۸ | Films 98

Shareاشتراک گذاری

پیاده سازی و مشاوره وب سایت فیلم ۹۸
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_--
برنامه نویسی وب سایت در طراحی سایت ، عبارت است از مجموعه کد ها و اسکیرپت ها و ماجول ها و ابزاری که در طراحی وب سایت از آن توسط طراح سایت استفاده می شود.
این کد ها می توانند کد های آماده باشد و یا توسط خود طراح نوشته شود. این کد ها باید در قالبی خاص، که قرار گیری این قالب نیز دارای کد های خاصی می باشد، نوشته شوند تا ظاهر سایت ما، ظاهری آراسته و شکیل باشد .

Img
Img
Img
Img
icon

برای سفارش پشتیبانی و بهبود عملکرد وب سایت های خود با ما تماس بگیرید.

پژواک وب آماده همکاری با تیم ها و شرکت های حوزه IT می باشد.