Blog Image

وب سایت خشکبار رزاقی | UI

Shareاشتراک گذاری

خشکبار رزاقی , عناب , زرشک | کارخانه فرآوری پسته وزرشک وعناب

Img
Img
icon

استفاده از رنگ های شاد و جذاب توصیه اصلی طرح به شمار می رود.

طراحی لوگو و UI (گرافیک) وب سایت رزاقی توسط تیم پژواک وب انجام شده است.