Blog Image

وب سایت وب لوتوس | Web Lotus

Shareاشتراک گذاری

وب لوتوس، فعالیت خود را در سال 1391 با هدف ارائه خدمات اینترنتی در بستر وب آغاز نمود و تا به امروز توانسته است در این راه موفق و پیروز باقی بماند. طراحی سایت از فعالیت های اصلی و محوری ما محسوب می شود. تمامی فعالیتهای دیگر بر مبنای طراحی سایت شکل گرفته و در رتبه های بعدی قرار می گیرند.

Img
Img
icon

طراحی متریال و امنیت وب سایت بخش مهم پروژه بود.

طراحی، امنیت و پیاده سازی وب سایت وب لوتوس بر عهده تیم پژواک وب بوده است.